"Наша школа - школа сучасних знань!" / "Unsere Schule - die Schule des modernen Wissens!" / "Our school - the school of modern knowledge!" / "Nasza szkoła - to szkoła nowoczesnej wiedzy!"

 
Розділи сайту
Індивідуальна форма навчання учнів закладу
Сімейна (домашня) форма навчання
Екстернат 
1. Положення про індивідуальну (екстернатну) форму здобуття освіти
2. Питання для річного оцінювання учнів, які здобувають освіту за екстернатною формою навчання
4. Графік контрольних робіт (екстернат)